TAVOITTEET

Tavoitteena on luoda ehdotus kustannustehokkaasta, valtakunnallisesti käyttöönotettavasta toimintamallista vaikeasti työllistyvien kiinnittymisestä työmarkkinoille. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliseen yritystoimintaan liittyvät, osatyökykyisten työllistämistä edistävät mallit muualla Euroopassa sekä parempien toimintaedellytysten luominen sosiaalisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

TOTEUTTAJAT

Päätoteuttaja Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Vates-säätiön, Diakin ja THL:n kanssa.

ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.11.2018-31.10.2021.