01/11/2021

Hanke on päättynyt

Ilona-hanke on päättynyt 31.10.2021. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu teoksessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa - Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Teoksen voi ladata Diakonia-ammattikorkeakoulun sivuilta.

Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse: julkaisutilaukset@diak.fi. Julkaisu on maksullinen.

Hankkeen aikana julkistettiin myös Yhteiskunnallisten yritysten strategia (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Työ hankkeen teemojen parissa jatkuu työministeriön yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa, ks lisää yyo.fi.


TAVOITTEET

Tavoitteena on luoda ehdotuksia kustannustehokkaista, valtakunnallisesti käyttöönotettavista toimintamalleista vaikeasti työllistyvien kiinnittymisestä työmarkkinoille. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliseen yritystoimintaan liittyvät, osatyökykyisten työllistämistä edistävät mallit muualla Euroopassa sekä parempien toimintaedellytysten luominen sosiaalisille yrityksille ja yrittäjyydelle.

TOTEUTTAJAT

Päätoteuttaja Silta-Valmennusyhdistys yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen, Vates-säätiön, Diakin ja THL:n kanssa.

ESR-rahoitteinen hanke ajalle 1.11.2018-31.10.2021.