Rekrytointitilaisuudet osaksi Kierrätyskeskuksen valmennusmallia

08/04/2019

Hankkeen osatoteuttaja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on pitänyt huhtikuun alussa ensimmäisen rekrytointitilaisuuden logistiikkakeskuksen kuljettajille yhteistyössä kahden keskisuuren yrityksen kanssa, 

Rekrytointilaisuudet yhteistyössä suurten ja keskisuurten yrityksien kanssa kehitetään hankkeen aikana osaksi Kierrätyskeskuksen valmennustoimintaa. Luomme näin lisää mahdollisuuksia työllistymiseen välityömarkkinoilta kohti avoimia työmarkkinoita.

Maaliskuussa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa startattiin työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseen tähtäävät ryhmävalmennukset. Pilottiryhmät kestävät 2kk -6kk ja tuloksia arvioi hankkeen osatoteuttaja Terveyden -ja hyvinvoinnin laitos. Arviointia toteutetaan Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin avulla.

Kehitämme ja vertailemme myös erilaisia, suomen kielen taidon parantamiseen tähtääviä, oppimismetodeja ja alustoja hankkeen aikana, maahanmuuttajataustaisten työntekijöidemme työllistämisen edistämiseksi. Oppimisen pääpainoalueena on työelämän sanasto ja puhuttu kieli.

Riittävä kielitaito on merkittävä osa työ- ja toimintakykyä.

/Kirsi Helin
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
Työhönvalmentaja & Työkykykoordinaattori