Ilona-hanke mukana Vates-päivillä - kokemuksia kentältä

15/05/2019

15.5.2019 Heureka

Kokemuksia kentältä

Sanna Fagerlund ja Kirsi Helin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta kävivät kertomassa Vates-päivillä hankkeen tähänastisista kokemuksista kentältä.

Lähtökohtina on ollut työ -ja toimintakyvyn parantamiseen tähtäävät ryhmävalmennukset, työllistymisen mahdollisuuksien edistäminen ja osallisuuden lisääminen.

Kierrätyskeskuksessa käynnistyi maaliskuussa pilottiryhmät joissa arvioidaan työkykyvalmennuksen vaikutuksia työllistymiseen.

Työvälineenä käytetään Työterveyslaitoksen kehittämää Kykyviisaria. Kykyviisari on itsearviointiväline jolla voidaan kartoittaa työ -ja toimintakyvyn eri osa-alueita. THL suorittaa hankkeessa arvioinnin. Ryhmävalmennuksiin suunniteltiin talvella valmennusohjelma jossa käydään läpi perinteisiä työhönvalmennuksen aiheita sekä fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn teemoja Kykyviisarin innoittamana. Osalla on käytössä urheilukellot ja unipäiväkirja.

Havaitsimme, että Kykyviisarin käyttö on osallistujille sujuvaa ja helpottaa aihealueiden esille tuontia. Se on osaltaan mahdollistanut myös teemojen tavallista syvempää käsittelyä. Luottamuksellinen ilmapiiri rakentuu hieman hitaammin, mutta sitä tiiviimmäksi ja ryhmän vertaistuki näyttäytyy merkityksellisenä.

Unen häiriöitä on lähes jokaisella osallistujalla ja unipäiväkirjan pito onkin osoittautunut mieluisaksi. Osana ohjelmaa käydään läpi myös tavanomaisia uni, -liikunta -ja ravitsemussuosituksia.

Vahvuudet ja osaamisen sanoittaminen on osallistujia kiinnostava aihe, vaikkakin hieman vieras teema. Aiheita käydään positiivisen palautteen, keskustelun sekä vertaistuen kautta läpi. Tässä luottamuksellinen ilmapiiri on osoittautunut tärkeäksi, sillä esiin on noussut vaikeuksia sanoittaa omaa osaamista ja käyttää käsitteitä. Etsimme ryhmässä yhdessä vahvuuksia, nimeämme osaamista, annamme positiivista palautetta ja avaamme erilaisia käsitteitä.

Tästä onkin syntynyt monia ahaa -elämyksiä ja onnistumisen tunteita.

Ensimmäiset osallistujat lopettavat kesäkuussa ja uudet ryhmät on suunniteltuina. 


Kirsi Helin / Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy / Ilona-hanke (ESR)