Ilona-hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu

01/11/2021

Ilona-hanke on päättynyt 31.10.2021. Hankkeen keskeiset tulokset on julkaistu teoksessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa - Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen.

Teoksen voi ladata Diakonia-ammattikorkeakoulun sivuilta.

Painetun julkaisun voi tilata sähköpostitse: julkaisutilaukset@diak.fi. Julkaisu on maksullinen.

Hankkeen aikana julkistettiin myös Yhteiskunnallisten yritysten strategia (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Työ hankkeen teemojen parissa jatkuu työministeriön yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa. Uutinen osaamiskeskuksen perustamisesta Valtioneuvoston sivuilla