Ilonan toimintamalli muotoutuu yhteiskunnallisen yrittäjyyden strategian rinnalla

24/05/2021

Vates-säätiön podcast-sarjassa Vates välittää on julkaistu jakso, joka käsittelee mm. Ilona-hankkeessa luotavaa toimintamallia. Noin 20-minuuttisessa jaksossa Vatesin kehittämispäällikkö, Ilonassa mukana oleva Jukka Lindberg avaa ensin mm. sosiaalisten yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten käsitteitä sekä sitä, mitä työhön integroiminen yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa tarkoittaa.

Ilona-hanke on kestänyt reilut kaksi vuotta, ja siihen liittyvä uudenlaisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli on valmistumassa. Vaikka mallia ei ole vielä julkistettu, sen keskeisiä piirteitä on tuotu säännöllisesti avoimesti tarkasteltavaksi mm. työ- ja elinkeinoministeriöön. Ministeriössä valmisteltiin ja julkaistiin huhtikuun lopussa yhteiskunnallisten yritysten strategia. Sen valmistelussa on käyty vuoropuhelua Ilona-hankkeen kanssa.

Ilonan toimintamalli julkaistaan syyskuussa hankkeen päätösseminaarin yhteydessä. Tavoitteena hankkeessa on antaa mahdollisimman suuri panos yhteiskunnassa parhaillaan tehtävään yhteiskunnallisten yritysten kehittämistyöhön. Myös helmikuussa julkistettu Suomen osatyökykyisten työllistämisen malli kytkeytyy tähän kokonaisuuteen.

Podcast-jaksossa Lindberg kertoo mm. Silta-Valmennusyhdistyksen ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tekemästä työstä hankkeessa. Niissä on kehitetty mm. ryhmä- ja yksilövalmennuksia sekä yritysyhteistyötä uusien työpaikkojen löytämiseksi heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, jotka ovat hankkeen kohderyhmää.

- Suomeen soveltuvaa työhön integroivan yhteiskunnallisen yrityksen mallia varten on tarkasteltu ja analysoitu useita kansainvälisiä malleja mm. Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Alankomaista. Koko hankkeen kehittämistyön taustalla on vahvasti oikeudelliset perustat, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan tasolla Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, Lindberg kertoo podcast-jaksossa.

Kuuntele Vates-säätiön podcast-sarjan jakso Ilona-hankkeesta