Materiaalit

Kostilainen, Harri; Lindberg, Jukka: Inklusiivisen työllistymisen menestystekijöitä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, 2021

Ilona-hankkeen juliste

Ilona-valmisteluhankkeen selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.